• NU:DANCE 9 Birthday :)

      September prinesie každý rok aj ďalší zárez a vrásku pre Nu:dance. Tento rok oslavujeme už 9 rokov a tak nadišiel čas na poriadnu oslavu v znamení hudby, ktorá nás ...