mini Interview s Hybrid Minds

Pri príležitosti POSITIVE MINDED noci TΛSTY BEΛTZ v Nu Spirite sme Joshovi položili niekoľko easy otázok za vás 🙂

Na čom práve teraz pracujete?
V súčasnej dobe sme tvrdo dreli na našom ďalšom albume, a taktiež na zopár remixoch

 

A čo vaše leto? Boli ste na dovolenke?
Tento rok žiadna dovolenka, len koncerty a štúdio.

 

Hrali ste teraz veľa koncertov. Ktorý z nich si spomínate najviac?
Máme za sebou veľmi nabitý mesiac a toto leto sme sa dostali na úžasné festivaly. Festival Liquicity v Amsterdame musel byť pre nás v tomto roku jednoznačne jedničkou.

 

Vidíte rozdiely medzi davmi ľudí v rôznych krajinách?
Samozrejme. Hlavne v závislosti na lajnapoch a druhu udalosti na ktorej hráme. Niektoré krajiny inklinujú k špecifickému zvuku, takže sa môžeme ocitnúť hrať medzi partiou Super ťažkých umelcov.

 

Aký je váš obľúbený producent na scéne práve teraz?
hmmmm, pravdepodobne LSB alebo Spectrasoul v tejto chvíľi.

 

Ak máte možnosť výberu, s ktorým producentom by ste chceli spolupracovať?
Ošemetná otázka. Možno by bolo zaujímavé pracovať s niekým trochu odlišným od nás. Možno Inside Info alebo niekto podobný.

 

Máte obľúbený festival, kam chodíte pravidelne?
Jednoznačne Liquicity. Ich davy sú vždy plné úsmevov a dobrých vibrácií. Je to všetko len čistá láska a všetci poznajú našu hudbu.

 noise_small-21
\
ENGLISH     INTERVIEW
/
What are you working on right now?
We have been working hard on our next album recently as well as a couple of remixes.

 

What about your summer? have you been on vacation?
No vacation for us this year, just gigs and studio time.

 

You have played a lot of gigs recently. Which one do you remember most?
We have had a very busy month and got to play some wonderful festivals this Summer. The Liquicity festival in Amsterdam had to be the stand out gig for us this year.

 

Do you see differences among crowds in various countries?
For sure. Mainly depending on line ups and the kind of event we play. Some countries are more into a certain sound so we may find ourselves playing amongst a bunch of super heavy artists.

 

What is your favourite producer in the business right now?
hmmmm, probably LSB or Spectrasoul at the moment.

 

If you have a chance to choose, which producer would you like to collaborate with?
Tricky one. Maybe it would be interesting to work with someone a bit different to us. Maybe inside info or someone like that.

 

Do you have favourite festival where you go regularly?
It has to be Liquicity for us. Their crowds are always full of smiles and good vibes. Its all just pure love and everyone knows our music.

web_ba-723x1024